Vordering online indienen

Hieronder bieden wij u de mogelijkheid uw vordering (in een door ons kantoor begeleid faillissement) online in te dienen.

Gegevens faillissement


Uw gegevens


Gegevens vordering

U dient de hoogte van de vordering per datum faillissement in te vullen.

Graag bewijsstukken meezenden, uitsluitend PDF-, Word- of Excel-bestanden.


Bijzonderheden

Graag bewijsstukken meezenden, uitsluitend PDF-, Word- of Excel-bestanden.

Aanvullende opmerkingen