Vordering online indienen

Hieronder bieden wij u de mogelijkheid uw vordering (in een door ons kantoor begeleid faillissement) online in te dienen.

  Gegevens faillissement


  Uw gegevens


  Gegevens vordering

  U dient de hoogte van de vordering per datum faillissement in te vullen.

  Graag bewijsstukken meezenden, uitsluitend PDF-, Word- of Excel-bestanden.


  Bijzonderheden

  Graag bewijsstukken meezenden, uitsluitend PDF-, Word- of Excel-bestanden.

  Aanvullende opmerkingen