Sociaal Verzekeringsrecht

Waar het gaat om het sociaal verzekeringsrecht is de verhouding tussen werkgever en/of werknemer en de overheid cruciaal. In het sociaal verzekeringsrecht kunt u te maken krijgen met juridische vraagstukken over onder meer:

  • Arbeidsongeschiktheid / Re-integratie / Loonsanctie
  • Ziektewet / WIA / Wajong / WW

Mw. mr. A.J.G. (Rianne) Tazelaar heeft specialistische kennis van het (complexe) sociaal verzekeringsrecht met speciale aandacht voor de problematiek rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zo adviseert en procedeert zij onder meer in WIA- en loonsanctiezaken. Mr. Tazelaar maakt onderdeel uit van de sectie arbeidsrecht.