Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat een breed scala aan juridische onderwerpen waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. Dat kan variëren van vennootschapsrechtelijke kwesties, zoals geschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders van een onderneming tot problemen met een verhuurder of met opdrachtgevers / opdrachtnemers.

Ondernemers doen er verstandig aan om tijdig deskundige hulp in te schakelen, óók of misschien wel juist als er (nog) geen sprake is van een geschil. De praktijk wijst echter uit dat conflictpreventie niet altijd de benodigde aandacht krijgt, waardoor er geschillen rijzen die grote gevolgen voor een onderneming kunnen hebben. Om het conflict hanteerbaar te houden, dan wel de schade zoveel mogelijk te beperken, kan gedegen juridische bijstand het verschil uitmaken. Naast advisering van bestuurders of aandeelhouders kan daarbij gedacht worden aan (hulp bij) het opstellen van algemene voorwaarden en advies over het implementeren daarvan, het opstellen en/of doorlichten van contracten op mogelijke valkuilen en advies over het (vooraf) veiligstellen van rechten en aanspraken voor het geval een contractspartij op een later moment in betalingsproblemen komt te verkeren. En als een contractspartij niet betaalt, dan kan Beks & Beks Advocaten u helpen om uw vordering te incasseren.

De advocaten van Beks & Beks Advocaten adviseren, stellen contracten op, treffen regelingen en procederen onder meer ten aanzien van de volgende deelonderwerpen van het ondernemingsrecht:

  • BV / NV / Eenmanszaak / Maatschap / VOF / Stichting / Vereniging
  • Contracten / Algemene Voorwaarden / Eigendomsvoorbehoud
  • Incasso / Wanprestatie / Ontbinding Overeenkomst / Schadevergoeding
  • Enquêterecht / Bestuurdersaansprakelijkheid / Ontslag (statutair) Bestuurder
  • Aandeelhoudersgeschillen / Ontbinding en Vereffening Vennootschap

Ondernemingsrecht Advocaten

Beks & Beks advocaten schaart een groot aantal ondernemingen onder haar clientèle, waaronder naamloze en besloten vennootschappen in diverse sectoren en branches, maar ook (sport)verenigingen, stichtingen, maatschappen en eenmanszaken.

Robert de Lauwere heeft jarenlange ervaring als advocaat voor ondernemers. Ook actief binnen de ondernemingsrechtpraktijk van Beks & Beks Advocaten zijn Hein Vroege en Leonieke Kuiper.

Ondernemers met een  probleem of vragen op het gebied van arbeidsrecht of insolventie kunnen ook terecht bij Beks & Beks Advocaten.