Ondernemingsrecht

Beks & Beks richt zich op ondernemers. Met onze praktische aanpak willen we u helpen om succesvol te zijn.

Als ondernemer heeft u dagelijks met het ondernemingsrecht te maken. Of u nu iets inkoopt of verkoopt, een opdracht geeft of krijgt of een ander soort afspraak maakt of beslissing neemt. Ongeacht welk onderwerp, een ondernemingsrechtelijk component is er altijd.

Voorkomen is beter dan genezen. Door juridisch zorgvuldig te handelen, kunnen risico’s op conflicten en aansprakelijkheden sterk worden beperkt.

Als breed ondernemingsrechtkantoor richten we ons zowel op de adviespraktijk als op de procespraktijk.

 

 

 

Adviespraktijk

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht regelt de werking van een vennootschap, zoals een B.V., en de onderlinge rechtsverhouding tussen degene die bij de vennootschap zijn betrokken.  Denk  bij voorbeeld aan de aandeelhouders, het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Wij adviseren ondernemers op praktische wijze over de organisatie en structuur van hun onderneming en bieden hulp bij het op correcte wijze vastleggen van besluitvorming.

Indien u een belang in een onderneming wilt verkrijgen of vervreemden kunnen we u hierin bijstaan.

Ook als het gaat om de ontbinding en de vereffening van een vennootschap kunnen wij u verder op weg helpen.

Wilt u de samenwerking beëindigen, bijvoorbeeld vanwege een conflict? Het afwikkelen van samenwerkingen behoort tevens tot de expertise van onze advocaten.

Contractenrecht

Wij zijn experts op het gebied van commerciële contracten. Wij ondersteunen ondernemers onder meer bij:

 • Het opstellen van standaardmodellen voor veelgebruikte overeenkomsten.
 • Aandelentransacties
 • Het inrichten van (langdurige) samenwerkingen in joint venture, aandeelhouders- en participatieovereenkomst.
 • Het opstellen en/of doorlichten van contracten voor nationale en internationale handel, zoals distributieovereenkomsten.
 • Het vestigen van zekerheidsrechten, zoals (stille) pandrechten.
 • Het opstellen van algemene voorwaarden en adviseren over het implementeren daarvan.
 • Het (vooraf) veiligstellen van rechten en aanspraken voor het geval een contractspartij op een later moment in betalingsproblemen komt te verkeren.

Procespraktijk

Vanouds is Beks & Beks een kantoor met een sterke commerciële procespraktijk. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met procederen over zeer diverse onderwerpen binnen het ondernemingsrecht.

Denk hierbij aan rechtszaken over:

 • Incasso & beslag
 • Wanprestatie, opzegging en ontbinding van overeenkomsten
 • Schadevergoeding
 • Enquêterecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ontslag (statutair) Bestuurder
 • Aandeelhoudersgeschillen

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar aansprakelijkheid in faillissementssituaties, bijvoorbeeld aandeelhouders- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook hebben wij zeer veel ervaring met moeilijkere incassozaken, zoals zaken waarin verweer wordt gevoerd tegen openstaande facturen of waarin “lege” vennootschappen een dubieuze rol spelen.

Onze advocaten

Robert de Lauwere heeft jarenlange ervaring als advocaat voor ondernemers, net als Peter BroekmanHein Vroege en Leonieke Kuiper zijn ook actief binnen de ondernemingsrechtpraktijk van Beks & Beks Advocaten.