Huurrecht

Het huurrecht kan betrekking hebben op roerende zaken en onroerende zaken. Problemen doen zich vaak voor met betrekking tot (ver)huur van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfsruimtes. Meestal gaat het dan over de mogelijkheden om de huur te beëindigen, dan wel het herstellen van gebreken aan het huurobject.

De wet kent redelijk gedetailleerde regelingen voor diverse vormen van huur.  Daarbij geldt dat er vaak niet van deze bepalingen afgeweken kan worden ten nadele van de huurder. We hebben het dan over huurbescherming. Dat betekent dat het voor een verhuurder verstandig is om voor het aangaan van een huurovereenkomst zich goed te laten informeren over het huurrecht. Ook een huurder doet er goed aan advies in te winnen, als deze zich geconfronteerd ziet met een ongewenste huuropzegging door de verhuurder. Een dergelijke huuropzegging hoeft lang niet altijd rechtsgeldig te zijn.

Beks & Beks Advocaten kan u adviseren en anderszins bijstaan als het gaat om het opstellen van huurovereenkomsten, maar uiteraard ook als het gaat om huurgeschillen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend), over de volgende onderwerpen:

Huurbescherming / Opzegging huur / Ontbinding huur / Ontruiming

Woonruimte / Bedrijfsruimte (7:290 BW) / Overige ruimte (7:230a BW)

Medehuur / Voortzetting van de huur / Onderhuur / Indeplaatsstelling

Dringend eigen gebruik / Diplomatenclausule / Tijdelijke verhuur

Gebreken / Onderhoud / Renovatie / Huurachterstand

Huurrechtadvocaten

Bij Beks & Beks Advocaten zijn verschillende advocaten actief op het gebied van het huurrecht. Dit zijn onder meer de advocaten die ook actief zijn op het gebied van ondernemingsrecht. Denk daarbij in het bijzonder aan mr. R.V. (Robert) de Lauwere en mr. H.C. (Hein) Vroege. Ook mr. A.E. (Amanda) van der Eijk behandelt de nodige zaken op het gebied van huurrecht.

Onze advocaten staan u graag te woord over uw huurvragen, of het huurobject zich nu hier in ’t Gooi bevindt, zoals in Hilversum, of daarbuiten.

In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in het geval van insolventie (faillissement) van de huurder of de verhuurder, kunt u zich bovendien laten adviseren door één van onze faillissementsrechtadvocaten.