Gezondheidsrecht

In de gezondheidszorg speelt (tucht)recht een belangrijke rol. Te denken valt aan:

  • (civiel- en strafrechtelijke) aansprakelijkheid van zorgaanbieders
  • kwaliteitstoezicht in de zorg (procedures bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg)
  • geneesmiddelenreclame
  • bedrijfs- en arbeidsongevallen en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)

Met betrekking tot deze onderwerpen kunt u voor juridische bijstand terecht bij Maud de Groot. Zij heeft zich gespecialiseerd in het gezondheidsrecht.