Insolventierecht

Als schulden onbetaald blijven als gevolg van betalingsonmacht of betalingsonwil is het de vraag wat in een dergelijke situatie verstandig is om te doen; aansturen op een faillissement of toch op een andere wijze proberen in te grijpen? Het antwoord hangt uiteraard af van de omstandigheden. De insolventierecht-advocaten van Beks & Beks Advocaten kunnen u helpen bij het maken van een dergelijke afweging. Wellicht is een faillissement niet onafwendbaar en kan er nog een regeling worden getroffen of biedt een surseance (uitstel) van betaling uitkomst. Mogelijk dat een reorganisatie uw onderneming uitkomst en weer een toekomst biedt, en in een voorkomend geval kan de arbeidsrechtsectie van Beks & Beks Advocaten ingeschakeld worden.

Het is voor (bestuurders van) schuldenaren en schuldeisers belangrijk zich goed te laten voorlichten over de potentiële gevolgen van hun handelingen in het licht van een dreigend faillissement. Een verkeerde beslissing of handeling kan namelijk onrechtmatig (of zelfs strafbaar) zijn en leiden tot (persoonlijke) aansprakelijkheid. Dat geldt niet alleen voor (bestuurders van) de schuldenaar, maar in sommige gevallen ook voor schuldeisers. Advies vooraf is dus van belang en daarvoor kunt u terecht bij de insolventierecht-advocaten van Beks & Beks Advocaten, die zelf met regelmaat als curator in faillissementen worden benoemd en in dat kader bekend zijn met de merites van een (dreigend) faillissement en de zaak vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen.

De advocaten van Beks & Beks Advocaten adviseren, treffen regelingen en procederen op onder meer de volgende deelgebieden van het Insolventierecht:

  • Faillissement* / Surseance van Betaling / Schuldsanering (WSNP)
  • Schuldeisersakkoord / Minnelijke Regeling
  • Bestuurdersaansprakelijkheid / Pauliana
  • Reorganisatie / Herstructurering
  • Vereffening Vennootschapsvermogen

* Bent u als schuldeiser betrokken bij een faillissement dat in behandeling is bij één van de advocaten van Beks & Beks Advocaten, dan kunt u meer informatie over het faillissement terugvinden via de faillissementen-pagina en kunt u uw vordering online ter verificatie indienen.

Insolventie advcoaten

Drie van de advocaten van Beks & Beks Advocaten, te weten Robert de Lauwere, Leonieke Kuiper en Hein Vroege hebben zich gespecialiseerd in het insolventierecht. Zij worden  door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen of als bewindvoerder in surséances van betaling.