Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een breed begrip. Binnen Beks & Beks Advocaten behandelt Maud de Groot diverse aansprakelijkheidszaken waarvoor specifieke deskundigheid noodzakelijk is. Daarbij valt te denken aan:

  • (civiel- en strafrechtelijke) aansprakelijkheid van zorgaanbieders en overige (vrije) beroepsbeoefenaren zoals advocaten, notarissen, accountants, makelaars, etc.
  • tuchtrecht
  • kwaliteitstoezicht in de zorg (procedures bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg)
  • bedrijfs- en arbeidsongevallen en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)
  • risicoaansprakelijkheid voor personen en zaken