Particulieren

Niet alleen ondernemers, ook particulieren kunnen gebruik maken van de diensten van de advocaten van Beks & Beks Advocaten. Beks & Beks Advocaten biedt ook juridische bijstand aan particulieren als het gaat om geschillen over werk, wonen, (consumenten-)koop en geldzaken.

De advocaten van Beks & Beks Advocaten adviseren, treffen regelingen en procederen op onder meer de volgende deelonderwerpen:

  • Arbeidsrecht
  • Eigen Woning / (Ver)huur Woning / Huur (overig)
  • Burenruzie / Erfgrens / Recht van Overpad / Overlast
  • Consumentenkoop / Garantie / Gebreken en Non-Conformiteit

Beks & Beks Advocaten is een kantoor dat zich overwegend heeft toegelegd op het civiele recht. Dat betekent dat Beks & Beks Advocaten geen strafzaken behandelt.