Particulieren

Niet alleen ondernemers, ook particulieren kunnen gebruik maken van de diensten van de advocaten van Beks & Beks Advocaten. Dat spreekt vanzelf voor geschillen rondom werk, familie en relaties, kortom, voor zaken die binnen de praktijkgebieden Familie- en Erfrecht en Arbeidsrecht vallen.  Beks & Beks Advocaten biedt echter ook juridische bijstand als het gaat om geschillen over wonen, (consumenten)koop en geldzaken.

De advocaten van Beks & Beks Advocaten adviseren, treffen regelingen en procederen op onder meer de volgende deelonderwerpen:

  • Familierecht / Erfrecht / Arbeidsrecht
  • Eigen Woning / (Ver)huur Woning / Huur (overig)
  • Burenruzie / Erfgrens / Recht van Overpad / Overlast
  • Consumentenkoop / Garantie / Gebreken en Non-Conformiteit

Beks & Beks Advocaten is een kantoor dat zich overwegend heeft toegelegd op het civiele recht. Dat betekent dat Beks & Beks Advocaten geen strafzaken behandelt.