Terug naar overzicht

mr. R.V. de Lauwere

Mr. R.V. (Robert) de Lauwere studeerde van 1980 tot 1985 Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en van 1985 tot 1986 Internationaal Privaat- en Publiekrecht aan de London School of Economics and Political Science en is daarmee naast de Nederlandse meesterstitel in bezit van een Engelse masters degree (LL.M.).

Hij is sedert 1987 advocaat en vanaf 1994 als zelfstandig advocaat of in maatschap verband werkzaam achtereenvolgens in Amsterdam, Weesp en Hilversum. Met ingang van 1 januari 2006 is hij toegetreden tot de maatschap Beks & Beks Advocaten.

Mr. De Lauwere heeft brede praktijkervaring op verschillende rechtsgebieden. De nadruk ligt thans op civiele procespraktijk en het Insolventierecht (met name faillissementen). Hij wordt regelmatig benoemd tot curator in middelgrote faillissementen.

Mr. De Lauwere heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  1. Ondernemingsrecht
    • Bestuurdersaansprakelijkheid
  2. Insolventierecht
    • Faillissement
    • Surséance van betaling

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.