Terug naar overzicht

mr. H.C. Vroege

Hein Vroege helpt ondernemers en particulieren met het voorkomen en oplossen van geschillen op het gebied van arbeid, vastgoed en onderneming. Hij specialiseert zich in de volgende kwesties:

 • geschillen over aan- en verkoop van onroerend goed;
 • commercieel contractenrecht: proces en advisering (ook Engelstalig);
 • kwesties rond opdracht- en aannemingsovereenkomsten;
 • bestuursrechtelijke zaken m.b.t. vastgoed (ruimtelijke ordening e.d.);
 • huurgeschillen;
 • ontslagzaken;
 • incasso en beslag.

Daarnaast wordt Hein door de rechtbank als curator aangesteld in faillissementen.

Als scholier en student nam Hein succesvol deel aan tal van debatwedstrijden. In 2013 rondde hij zijn master ondernemingsrecht af om in 2014 te worden beëdigd als advocaat. In 2016 won hij de pleitwedstrijden voor advocaten van Midden-Nederland en eindige als derde op de landelijke pleitwedstrijden. Sinds medio 2018 is hij partner bij Beks & Beks Advocaten in Hilversum.

Hein onderscheidt zich met zijn praktische aanpak, scherpe juridisch inzicht en oprechte betrokkenheid bij zijn cliënten. Zijn processtukken zijn direct en overtuigend, zijn pleidooien verhalend en krachtig. Hij hecht veel waarde aan snelheid, betrouwbaarheid en open communicatie.

In zijn vrije tijd zet Hein zich in voor diverse maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft hij een passie voor wielrennen.

Enkele recente zaken:

 • opstellen van de koopovereenkomst aandelen (SPA) en aandeelhoudersovereenkomst voor een vastgoed B.V.
 • het helpen van een commerciële verhuurder bij het uitzetten van een huurder van een horecagelegenheid die structureel kleine betalingsachterstanden liet ontstaan (sleper);
 • een aansprakelijkheidsprocedure tegen de verkoper van een woning met verborgen gebreken.
 • het innen van onbetaalde facturen bij de bestuurder van een onder verdachte omstandigheden gefailleerde B.V.
 • namens een softwarebedrijf innen van facturen die niet werden betaald omdat de werkzaamheden ondeugdelijk zouden zijn verricht;
 • het bij het UWV aanvechten van een ondeugdelijk gemotiveerd ontslag van een leidinggevende;
 • het vorderen van nakoming van een handgeschreven koopovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsgebouw.

Hein heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 1.  Vastgoedrecht
 2.  Ondernemingsrecht
 3.  Insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.