Terug naar overzicht

mr. A.J.G. Tazelaar

Mw. mr. A.J.G. (Rianne) Tazelaar studeerde van 1985 tot 1991 Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf 1991 is zij werkzaam als advocaat, achtereenvolgens gedurende 5 jaren bij Stibbe in Amsterdam en aansluitend bij Zandhuis Tazelaar Advocaten in Amsterdam en Amstelveen. Sinds 1 januari 2014 is zij verbonden aan Beks & Beks Advocaten.

Mr. Tazelaar is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ze adviseert zowel bedrijven als particulieren over arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, overgang van onderneming, (collectief) ontslag, rechtspositie / ontslag statutair bestuurders  en medezeggenschapsrecht. Tevens is zij specialiste sociaal verzekeringsrecht, met bijzondere aandacht voor de problematiek rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zij heeft ruime proceservaring, zowel civielrechtelijk als op het gebied van sociaal verzekeringsrecht/bestuursrecht. Zij is lid van de specialisatievereniging VAAN en de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam e.o.

In 2016 heeft zij de VAAN-opleiding tot intervisiegespreksleider afgerond en sinds oktober 2016 werkt zij dan ook tevens als intervisiegespreksleider.