Rekentool huurkorting corona

Ondernemers met omzetdaling door corona hebben doorgaans recht op huurkorting.

Inmiddels zijn veel door de coronamaatregelen getroffen ondernemers naar de rechtbank gestapt om een huurverlaging af te dwingen, doorgaans met succes. Zeker twintig huurders hebben zo een huurkorting af kunnen dwingen.

In de rechtszaken werd hierbij doorgaans geoordeeld dat de coronacrisis een ‘onvoorziene omstandigheid’ is, waar geen rekening mee werd gehouden toen het huurcontract werd afgesloten. In dat licht achten rechters het redelijk dat de economische pijn door de huurder en verhuurder tezamen wordt gedragen. Derhalve komen zij tot het oordeel dat de huur gedeeltelijk moet worden voldaan.

De Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2020:7108) hanteerde een formule om de huurprijsvermindering van de huurder (een hostel) te berekenen waarbij het uitgangspunt is dat de pijn gelijkelijk over huurder en verhuurder wordt verdeeld: 100% omzetverlies van de huurder rechtvaardigt een huurkorting van 50%.

Bovenstaande methode is door de Rechtbank eveneens toegepast in ECLI:NL:RBAMS:2020:6951, toen voor 70% omzetverlies dus een korting van 35% werd gegeven.

Huurkorting door corona uitrekenen

Huurprijs

Rekenperiode

Omzet

Periode t/m

Periode t/m

Huurkorting

Disclaimer

De rekentool is gebaseerd op een formule die is ontwikkeld in lagere rechtspraak en heeft enkel betrekking op de huur van bedrijfsruimte. Er is geen garantie dat elke rechter deze formule zal toepassen. Een rechter is daar ook niet toe verplicht. Dat betekent dat er zowel in het voordeel als in het nadeel van de huurder van deze berekeningsmethode kan worden afgeweken. De huurder dient te bewijzen dat de omzetdaling het gevolg is van de coronacrisis. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat de huurder niet voor een huurkorting in aanmerking komt. Gebruik van de rekentool is voor eigen risico en u kunt er geen enkele aanspraak aan ontlenen.

Hulp nodig?

Komt u er zelf niet uit met uw huurder of verhuurder over een huurkorting? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met Hein Vroege, Robert de Lauwere of Peter Broekman op 035 – 672 20 18.