Faillissementen

Hieronder volgt een alfabetisch overzicht van de lopende en afgewikkelde faillissementen.

In de lopende faillissementen van rechtspersonen worden de faillissementsverslagen op de website gepubliceerd. Uit privacy-overwegingen worden de faillissementsverslagen in faillissementen van natuurlijke personen niet op de website gepubliceerd.

Informatie over het faillissementsrecht en het team dat bij de faillissementspraktijk van Beks & Beks advocaten is betrokken vindt u onder het praktijkgebied Faillissementsrecht.

Bent u schuldeiser in een faillissement?

Vordering indienen

Beëindigde faillissementen