1. WHOA en achterstallige pensioenpremie

  In een eerder bericht maakten wij melding van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om de schulden van op zich gezonde ondernemingen met een te grote schuldenlast die anders in een faillissement zouden belanden te regelen. Ook indien niet alle schuldeisers daarmee instemmen.

  ...

 2. De contractuele boete – een papieren tijger?

  Op verjaardagen en feestjes wordt nogal eens lichtzinnig gedacht en gesproken over de contractuele boete. Het lijkt een hardnekkig misverstand te zijn dat een contractueel boetebeding, zoals bijvoorbeeld de standaard boetebepaling in het zogenaamde ‘voorlopige’ koopcontract van de NVM, in rechte niet makkelijk afdwingbaar zou zijn, althans dat het altijd gematigd zou worden.

  De praktijk leert echter anders. In beginsel gaat de rechter uit van hetgeen tussen partijen is...

 3. Uitbreiding Corona-noodpakket voor ondernemers

  Op 20 mei 2020 zijn door de betrokken ministeries de verlengde noodpakketten voor het behoud van banen en ondersteuning van de economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen.

  De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De aanvraagprocedures starten in de loop van juni / begin juli.

  Hieronder volgende de belangrijkste aanpassingen. Let op! Naar verwachting komen er nog...

 4. Corona-noodpakket voor ondernemers

  Op 17 maart 2020 heeft de overheid een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers tegemoet te komen die getroffen worden door de gevolgen van de Corona uitbraak en de door de overheid opgelegde beperkingen. In het onderstaande worden de drie belangrijkste voorzieningen besproken, zoals deze oorspronkelijk zijn getroffen. Inmiddels zijn er nieuwe regelingen bijgekomen en bestaande regelingen aangepast. Zie voor de belangrijkste aanpassingen het artikel ‘

 5. Selectieve betaling

  Een bestuurder van een gefailleerde vennootschap kan in sommige gevallen door een schuldeiser persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat kan zelfs naast de mogelijkheid die de curator heeft om de bestuurder bijvoorbeeld wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk te stellen. In dit artikel wordt ingegaan op de situatie dat er selectief is betaald. Bepaalde schuldeisers zijn voorgetrokken en andere blijven met lege handen achter.

  ...

 6. Help, mijn klant is failliet! Wat nu?

  Elke ondernemer zal vroeg of laat te maken krijgen met een klant die niet betaalt. Soms komt dit door een geschil en soms wil de klant wel betalen, maar heeft hij gewoonweg het geld niet: De klant is failliet! En de rechtbank heeft een curator aangesteld. Wat te doen? Hierna worden enkele do’s en don’ts besproken voor de ondernemer die te maken heeft met een klant die failliet is.

  ...

 7. Pandrecht op vorderingen: diverse ontwikkelingen

  Aanleiding voor deze publicatie over pandrecht op vorderingen, zijn twee relatief recente uitspraken van de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) over de bevoegdheden van de pandgever. Het pandrecht is van groot belang voor de financieringspraktijk en derhalve ook voor ondernemings- en de faillissementspraktijk. Verpanding van een vorderingsrecht biedt op het eerste gezicht voor de geldlener een sterke zekerheid. Maar is dat wel zo?

  ...