1. Dringend eigen gebruik, de stok om de ongewenste huurder mee te slaan?

    Huurrecht Woning

    De woninghuurder die netjes zijn verplichtingen nakomt, wordt buitengewoon goed beschermd door het Nederlandse huurrecht. Zo nu en dan word ik benaderd door een verhuurder die van een dergelijke nette huurder af wil. Dat is meestal omdat de huurder de gewenste exploitatie van het pand in de weg staat of omdat hij om historische redenen weinig huur betaalt. Mijn advies – uitkopen – wordt niet altijd gewaardeerd. Een juridisch creatievere – en vooral: goedkopere –...

  2. Nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte (en de valkuilen)

    Met ingang van 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte aanzienlijk verruimd door de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015.

    Het wordt nu mogelijk een huurovereenkomst aan te gaan voor twee jaar of korter en voor onzelfstandige woonruimte zelfs maximaal vijf jaar. De regeling geldt voor huurovereenkomsten aangegaan na 1 juli 2016. De regeling is echter voor de verhuurder die er gebruik van wenst te maken, niet zonder haken en ogen en ook...