1. WHOA – dwangakkoord

  De WHOA (De Wet Homologatie Onderhands Akkoord) een wettelijke regeling voor het opleggen van een door de schuldenaar aan de schuldeisers voorgesteld akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De rechter kan dan een akkoord geldend verklaren, ook ten opzichte van schuldeisers die niet bereid zijn er mee in te stemmen of die niet reageren.

  ...

 2. Toekomstige alternatieven voor faillissement

  Onlangs berichtte De Telegraaf over de Amerikaanse kledingketen Forever21, die in zwaar weer zou verkeren en daarom een zogenaamde Chapter 11 procedure aanhangig had gemaakt om zich tegen schuldeisers te beschermen. De genoemde procedure, de Chapter 11 procedure, wordt in de Verenigde Staten regelmatig toegepast. In veel gevallen...

 3. Selectieve betaling

  Een bestuurder van een gefailleerde vennootschap kan in sommige gevallen door een schuldeiser persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat kan zelfs naast de mogelijkheid die de curator heeft om de bestuurder bijvoorbeeld wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk te stellen. In dit artikel wordt ingegaan op de situatie dat er selectief is betaald. Bepaalde schuldeisers zijn voorgetrokken en andere blijven met lege handen achter.

  ...

 4. Help, mijn klant is failliet! Wat nu?

  Elke ondernemer zal vroeg of laat te maken krijgen met een klant die niet betaalt. Soms komt dit door een geschil en soms wil de klant wel betalen, maar heeft hij gewoonweg het geld niet: De klant is failliet! En de rechtbank heeft een curator aangesteld. Wat te doen? Hierna worden enkele do’s en don’ts besproken voor de ondernemer die te maken heeft met een klant die failliet is.

  ...

 5. Het arbeidsrecht versus de pre-pack: 1 – 0 !

  Als een (onderdeel van een) onderneming aan een ander wordt overgedragen, wordt er in juridische zin als snel gesproken van ‘ overgang van onderneming ’. Bij overgang van onderneming kunnen werknemers in beginsel niet worden ontslagen. Zij genieten ontslagbescherming, en sterker, de werknemers gaan van rechtswege mee over naar de verkrijger. Bij een faillissement geldt deze bescherming echter niet. Ook niet als de curator (een deel van) de onderneming verkoopt in het kader van een...

 6. Pandrecht op vorderingen: diverse ontwikkelingen

  Aanleiding voor deze publicatie over pandrecht op vorderingen, zijn twee relatief recente uitspraken van de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) over de bevoegdheden van de pandgever. Het pandrecht is van groot belang voor de financieringspraktijk en derhalve ook voor ondernemings- en de faillissementspraktijk. Verpanding van een vorderingsrecht biedt op het eerste gezicht voor de geldlener een sterke zekerheid. Maar is dat wel zo?

  ...

 7. Aanvraag faillissement van een VOF en vennoten: komt dat de aanvrager voortaan duur te staan?

  Als twee of meer personen een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam is er – naar het zich laat aanzien – sprake van een vennootschap onder firma (VOF) met vennoten. Wordt er gehandeld met een VOF, dan heeft de wederpartij niet alleen verhaal op het vermogen van de VOF, maar ook op het vermogen van de vennoten in privé. De vennoten staan dus met hun gehele privé vermogen in voor de betaling van de schulden van de VOF. Betaalt een VOF haar schulden niet en geven...