1. Vrije Advocatenkeuze (II)

  In de rubriek actueel maakte wij op 24 juni 2020 melding van een beslissing van Het Europees Hof van Justitie (”EHvJ”) in de zaak Orde van Vlaamse Balies waarin beslist werd dat een verzekerde ook voorafgaand aan een procedure recht heeft op een vrije advocaatkeuze. De Bond van verzekeraars stelt zich op het standpunt dat de uitspraak van het...

 2. WHOA en achterstallige pensioenpremie

  In een eerder bericht maakten wij melding van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om de schulden van op zich gezonde ondernemingen met een te grote schuldenlast die anders in een faillissement zouden belanden te regelen. Ook indien niet alle schuldeisers daarmee instemmen.

  ...

 3. De contractuele boete – een papieren tijger?

  Op verjaardagen en feestjes wordt nogal eens lichtzinnig gedacht en gesproken over de contractuele boete. Het lijkt een hardnekkig misverstand te zijn dat een contractueel boetebeding, zoals bijvoorbeeld de standaard boetebepaling in het zogenaamde ‘voorlopige’ koopcontract van de NVM, in rechte niet makkelijk afdwingbaar zou zijn, althans dat het altijd gematigd zou worden.

  De praktijk leert echter anders. In beginsel gaat de rechter uit van hetgeen tussen partijen is...

 4. WHOA – dwangakkoord

  De WHOA (De Wet Homologatie Onderhands Akkoord) een wettelijke regeling voor het opleggen van een door de schuldenaar aan de schuldeisers voorgesteld akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De rechter kan dan een akkoord geldend verklaren, ook ten opzichte van schuldeisers die niet bereid zijn er mee in te stemmen of die niet reageren.

  ...

 5. Vrije advocaatkeuze (I)

  Het Hof van Justitie erkent het recht van vrije advocaatkeuze onder een rechtsbijstandsverzekering, ook als het gaat om bemiddeling of buitengerechtelijke werkzaamheden.

  In een recente beslissing van 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat een verzekerde van een rechtsbijstandverzekering...

 6. Uitbreiding Corona-noodpakket voor ondernemers

  Op 20 mei 2020 zijn door de betrokken ministeries de verlengde noodpakketten voor het behoud van banen en ondersteuning van de economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen.

  De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De aanvraagprocedures starten in de loop van juni / begin juli.

  Hieronder volgende de belangrijkste aanpassingen. Let op! Naar verwachting komen er nog...

 7. Corona-noodpakket voor ondernemers

  Op 17 maart 2020 heeft de overheid een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers tegemoet te komen die getroffen worden door de gevolgen van de Corona uitbraak en de door de overheid opgelegde beperkingen. In het onderstaande worden de drie belangrijkste voorzieningen besproken, zoals deze oorspronkelijk zijn getroffen. Inmiddels zijn er nieuwe regelingen bijgekomen en bestaande regelingen aangepast. Zie voor de belangrijkste aanpassingen het artikel ‘

 8. Verhuisbericht (per 1 juni 2018)

  Per 1 juni 2018 is Beks & Beks Advocaten naar een modern kantoorpand op het Arenapark in Hilversum verhuisd, zijn advocaten Maud de Groot en Sachine van der Roest verder gegaan onder de naam HilversAdvocaten en is Michiel Roest Crollius zijn eigen advocatenkantoor Roest & Recht gestart.

  ...

 9. Mens erger je niet. Maar klaag wel!

  Als u diensten afneemt bij een advocaat, makelaar of andere dienstverlener, dan kan het zijn dat de kwaliteit u tegenvalt of dat u van mening bent dat een advies verkeerd of onvolledig is.

  In dat geval is de verleiding wellicht groot om de factuur voorlopig niet te betalen en verder af te wachten. Dat lijkt een onschuldige menselijke reactie, maar stilzitten kan grote consequenties hebben. Door stil te zitten handelt u mogelijk in strijd met uw klachtplicht en dat kan gevolgen...