Arbeidsrecht in Hilversum: Wie, wat, waar?

Hilversum staat bekend als mediastad, maar kent daarnaast uiteraard ook veel andere bedrijven. Ongeacht de aard van het bedrijf, er kunnen altijd  vragen (gaan) spelen die te maken hebben met het arbeidsrecht. Er zijn immers vele scenario’s te bedenken waarbij een werkgever en werknemer in een discussie terecht komen en wellicht zelfs lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Maar soms is er simpelweg behoefte aan advies. Juist om misverstanden en geschillen te voorkomen. De advocaten van Beks & Beks kunnen bij arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen een rol van betekenis spelen voor zowel werkgevers als werknemers.

 

Complexe regelgeving vraagt om gedegen advies

De Nederlandse wet kent veel regels over het arbeidsrecht. Die regelgeving is soms lastig te doorgronden. Temeer nu er de afgelopen jaren veel veranderd is, vooral wat betreft het ontslagrecht en procesrecht. De oude bekende kantonrechtersformule bestaat niet meer. In plaats daarvan heeft de transitievergoeding en de billijke vergoeding zijn intrede gedaan. Naast de regels uit het Burgerlijk Wetboek kan er voorts sprake zijn van cao-recht.  Met cao-recht kan op sommige punten afgeweken worden van het algemene arbeidsrecht. Dat kan tot ingewikkelde vraagstukken leiden. Hetzelfde geldt voor medezeggenschapsrecht en bijvoorbeeld ook bepaalde fiscale regelgeving.  Zo is op dit moment de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) volop in het nieuws is. De wet DBA zorgt voor de nodige onduidelijkheid en onzekerheid op het arbeidsrechtelijk terrein.

Kortom, het arbeidsrecht kan gecompliceerd zijn en een foutje is snel gemaakt. Soms kan dat eenvoudig opgelost worden. Soms echter kan dat (ongewild) tot grote(re) problemen leiden. Gedegen juridische bijstand kan het verschil maken.

Waar u terecht kunt

In geval van een arbeidsgeschil of adviesvraag kunt u een afspraak maken met één van onze arbeidsrechtadvocaten. Vaak vindt de eerste bespreking plaats op ons Hilversumse kantoor aan de Marathon 3H, maar een andere locatie is uiteraard ook mogelijk.

Onze advocaten zullen in geval van een arbeidsgeschil of een arbeidsrechtelijke vraag altijd in overleg met u kijken wat de verschillende mogelijkheden zijn. Daarbij wordt ook gekeken of een (minnelijke) regeling tot de mogelijkheden behoort. Is dat niet het geval, of niet gewenst, dan kunnen we u uiteraard bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Voor rechtszaken over arbeidsrecht kon men in ‘t Gooi tot 1 januari 2013 terecht bij de kantonrechter op een locatie van de rechtbank aan de ’s Gravelandseweg in Hilversum. Inmiddels is dat verleden tijd. Gelijktijdig met de invoering van de gerechtelijke herindeling is deze locatie verdwenen, waardoor ’t Gooi niet langer een eigen locatie van de rechtbank heeft.

Voor de meeste arbeidszaken die zich afspelen in de omgeving van Hilversum, is de rechtbank in Utrecht, Lelystad of Almere nu de aangewezen rechtbank. Voor de arbeidsrechtadvocaten van Beks & Beks maakt het overigens niet uit waar u woont of uw bedrijf gevestigd is, of waar in Nederland de procedure aanhangig gemaakt moet worden. Een groot gedeelte van de procedure wordt namelijk schriftelijk gevoerd. Beks & Beks Advocaten is wat dat betreft niet aan Hilversum gebonden.