Tarieven

De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. Het uurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van de aard van de zaak. Het uurtarief varieert van € 175,- tot € 250,- exclusief btw. Kantoorkosten zitten bij het uurtarief inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen en wij hanteren geen opslag voor spoedkwesties.

Indien u vragen hebt over de tarieven, kunt u uiteraard contact opnemen. Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Helaas is gebleken dat door toenemende bezuinigingen van de overheid het werken op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) in veel gevallen niet langer kostendekkend is. Dit betekent dat Beks & Beks Advocaten niet alle zaken op toevoegingsbasis aan kan nemen. In individuele gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak. Zo zullen wij in de meeste ontslagzaken op basis van een toevoeging kunnen werken, mocht u daarvoor in aanmerking komen.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om van gesubsidieerde rechtsbijstand gebruik te kunnen maken. Is dat het geval, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl). Het Juridisch Loket kan u meer informatie verstrekken en doorverwijzen naar een advocaat die particulieren op basis van een toevoeging bijstaat. Bovendien kunt u met een diagnosedocument van het Juridisch Loket in sommige gevallen korting krijgen op de eigen bijdrage als u door het juridisch loket wordt doorverwezen naar een advocaat en u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, is het verstandig (indien de spoedeisendheid van de situatie dit toelaat) éérst contact met uw verzekeraar op te nemen om na te gaan of uw zaak onder de dekking van uw verzekeringspolis valt en onder welke voorwaarden u zelf een advocaat (naar eigen keuze) kunt inschakelen, alvorens een advocaat te benaderen. Mocht u het niet eens zijn met het standpunt van uw verzekeraar, dan kunnen wij u vrijblijvend van een second opinion voorzien.