Tarieven

De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. Het uurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van de aard van de zaak. Het uurtarief varieert van € 175,- tot € 250,- exclusief btw. Kantoorkosten zitten bij het uurtarief inbegrepen en wij hanteren geen opslag voor spoedkwesties.

Indien u vragen hebt over de tarieven, kunt u uiteraard contact opnemen. Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Wij staan in beginsel geen cliënten bij op toevoegingsbasis (gesubsidieerde rechtsbijstand). Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u mogelijk voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Is dat het geval, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat die particulieren wél op basis van een toevoeging bijstaat.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, is het verstandig (indien de spoedeisendheid van de situatie dit toelaat) éérst contact met uw verzekeraar op te nemen om na te gaan of uw zaak onder de dekking van uw verzekeringspolis valt en onder welke voorwaarden u zelf een advocaat (naar eigen keuze) kunt inschakelen, alvorens een advocaat te benaderen. Mocht u het niet eens zijn met het standpunt van uw verzekeraar, dan kunnen wij u vrijblijvend van een second opinion voorzien.