Actueel

WHOA – dwangakkoord

De WHOA (De Wet Homologatie Onderhands Akkoord) een wettelijke regeling voor het opleggen van een door de schuldenaar aan de schuldeisers voorgesteld akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De rechter kan dan een akkoord geldend verklaren, ook ten opzichte van schuldeisers die niet bereid zijn er mee in te stemmen of die niet reageren.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor ondernemers in financiële problemen mogelijk om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers en dit ook werking te laten hebben tegen schuldeisers die niet mee willen doen. Het moet wel gaan om een onderneming die in de kern gezond is, maar onder een te hoge schuldenlast dreigt te bezwijken. Zie de eerdere publicatie op deze site  van 11 september 2019 ‘Toekomstige alternatieven voor faillissement’ .

Aanpassingen

De wet is nog op een aantal punten aangepast. Zo geldt nu dat aan MKB leveranciers in beginsel niet minder dan 20% van de vordering dient te worden aangeboden. Op zich is een lager percentage denkbaar maar dan is er een extra toets. In dat geval moet sprake zijn van zwaarwegende gronden voor dit lagere percentage. Het is nog niet duidelijk hoe de rechter dit gaat beoordelen. De verwachting is dat deze wijziging er in het algemeen toe leidt dat aan MKB schuldeisers tenminste een percentage van 20% van hun vordering gaat worden aangeboden.

Verder is bepaald dat schuldeisers met zekerheden als pand en hypotheek alleen meestemmen voor het deel van hun vordering dat niet gedekt is door pand of hypotheek. Dit zijn meestal banken en financieringsmaatschappijen. Het wetsontwerp bevatte geen regeling hoe dit deel van de vordering ten opzichte van het niet door pand of hypotheek gedekte deel diende te worden gewaardeerd. Dat is nu wel geregeld. De waarde van het onderpand dient gesteld te worden op de verwachte waarde indien de onderneming zou failleren. Hierdoor is de positie van de andere schuldeisers verbeterd. Ook is er iets minder ruimte voor discussie over de waarde met banken en financiers.

Het is een redelijk complexe regeling. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk hoe de rechtbanken in de praktijk met de WHOA-verzoeken zullen omgaan.

Voorbereiding

Om een akkoord onder de WHOA te brengen is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Hierbij is naast juridische kennis, financiële deskundigheid en een deugdelijke administratie van belang. De kosten zijn aanzienlijk. In de praktijk zullen daarom naar verwachting alleen wat grotere ondernemingen van de regeling gebruik gaan maken.

Kenbaar maken bezwaren

Ook als leverancier – schuldeiser kunt u te maken krijgen met de WHOA. Dat is het geval als uw debiteur een akkoord onder de WHOA voorbereidt. Omdat de wet in veel gevallen eist dat een schuldeiser tijdig reageert en bezwaren kenbaar maakt, is het van belang na te gaan of het aanbod redelijk is en voldoet aan de eisen.  Bezwaren moeten tijdig kenbaar gemaakt worden om zo nodig bij de rechtbank een verweer in kunnen dienen.

De insolventie-advocaten van Beks & Beks kunnen u adviseren over de toepassing van de WHOA. Indien er mogelijkheden zijn, kunnen wij een verzoek voorbereiden. Wij zullen dat doen in samenwerking met de financiële deskundigen van de cliënt. Te denken valt aan de boekhouder, accountant en /of de controller.

Auteur: R.V. de Lauwere