Actueel

WAB-puntenlijst voor werkgevers

Per 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De belangrijkste veranderingen voor werkgevers zetten wij hieronder voor u op een rij:

1: Wijziging ketenregeling

Per 1 januari 2020 is het mogelijk om werknemers een ‘keten’ van drie tijdelijke contracten te bieden voor een maximum van drie jaar (hiervoor: twee jaar). Het vierde contract of het contract waardoor de werknemer meer dan drie jaar in dienst is, geldt als een contract voor onbepaalde tijd.

2: Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Vanaf 1 januari 2020 moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

NB: indien u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan dit een loonvordering tot gevolg hebben.

Lees hier meer over oproepkrachten en de WAB.

3: Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie

De werkgever betaalt per 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met flexibele contracten moet een hogere WW-premie worden betaald. De hoge premie geldt zowel voor tijdelijke contracten als voor oproepcontracten.

4: Arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers worden gelijk

Payrollwerkgevers moeten ervoor zorgen dat uw payrollwerknemers vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als uw eigen medewerkers.

Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

5: Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Vanaf 1 januari 2020 moet bij einde dienstverband door ontslag of einde contract altijd een transitievergoeding worden betaald. Dat geldt dus ook voor werknemers die slechts kort in dienst zijn geweest. Slechts wanneer een werknemer zelf ontslag neemt, is geen transitievergoeding verschuldigd.

6: Lagere transitievergoeding werknemers lang dienstverband

De transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn gaat fors omlaag. In plaats van 1 maandsalaris per dienstjaar vanaf het tiende jaar, ontvangen zij nog slechts 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

7: Versoepeling ontslagrecht

Momenteel gelden 8 ontslagredenen op basis waarvan ontslag mogelijk is (denk aan: disfunctioneren, verstoorde verhouding, langdurige ziekte zonder zicht op herstel). Eén van deze redenen dient  de werkgever te bewijzen, anders wijst de rechter het verzoek af. Het wordt voor de rechter onder de WAB mogelijk om meerdere ontslagredenen in samenhang bezien te wegen. In een dergelijk geval is wel een hogere vergoeding verschuldigd.