Actueel

Oproepkrachten en de WAB per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zal het arbeidsrecht opnieuw op belangrijke punten wijzigen. Op dat moment treedt de WAB, oftewel de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid minder flexibel en vaste arbeid minder vast te maken en zo meer balans tussen deze twee vormen van arbeid te creëren.

De WAB wil oproepkrachten meer zekerheid geven en wijzigt daarom een aantal zaken. Wij hebben  de belangrijkste wijzigingen hier voor u op een rij gezet.

Ingangsdatum

De nieuwe wet gaat op 1 januari 2020 in. Houd de aanstaande wijzigingen vanaf nu al goed in de gaten. De nieuwe wet kent maar een beperkt overgangsrecht. Hierdoor is het recht per 1 januari 2020 voor iedereen direct van toepassing.

Arbeidsomvang

Oproepkrachten zijn medewerkers die u flexibel kunt inzetten, bijvoorbeeld op basis van een min-max contract of een nul-uren contract. De belangrijkste wijziging is dat aan deze groep medewerkers een vast aantal uren moet worden aangeboden op het moment dat zij een jaar bij u in dienst zijn. Het aantal uren mag daarbij niet lager zijn dan het aantal uren dat de medewerker in de 12 maanden daarvoor gemiddeld voor u heeft gewerkt. Indien u op dit moment oproepkrachten in dienst hebt, die op 1 januari een jaar of langer in dienst zullen zijn, kunt u de vaste arbeidsomvang voor volgend jaar beïnvloeden door de werknemers vanaf nu meer of minder op te roepen.

U dient het voorstel aan de medewerker te doen, binnen een maand nadat hij een jaar bij u in dienst is. U zult zodoende voor 1 februari 2020 een voorstel voor een vast aantal uren moeten doen aan oproepkrachten die op 1 januari twaalf maanden of langer bij u in dienst zijn. Als u de medewerker geen voorstel of te laat een voorstel doet heeft de medewerker een loonvordering voor zijn gemiddelde arbeidsomvang vanaf het moment dat hij 12 maanden in dienst is.

Dienstverband

U bent enkel verplicht tot het aanbieden van vaste uren als de medewerker na 1 januari 2020 langer dan een jaar in dienst is en het dienstverband daarna nog bestaat of wordt voortgezet. Als het contract van de medewerker na een jaar afloopt, hoeft u uiteraard ook geen vaste uren aan te bieden. De medewerker werkt dan immers niet meer voor u.

Oproeptermijn

Een oproepmedewerker is per 1 januari 2020 gehouden om aan een opdracht gehoor te geven, als  hij minstens vier dagen van te voren is opgeroepen. Een oproepmedewerker mag de oproep dus weigeren als hij korter dan vier dagen van te voren wordt opgeroepen.

Afzegtermijn

Indien u een oproepmedewerker hebt opgeroepen en u de oproep wilt afzeggen, dient u de opgeroepen medewerker minstens vier dagen van te voren af te zeggen. Is de termijn korter, dan dient u de uren waarvoor u de medewerker in eerste instantie hebt opgeroepen aan hem uit te betalen.

Transitievergoeding

Onder de huidige wetgeving bent u aan medewerkers die uit dienst gaan en minimaal twee jaren bij u in dienst zijn geweest meestal een beëindigingsvergoeding verschuldigd. Dit is de zogenaamde transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 hebben ook medewerkers die korter dan twee jaren in dienst zijn recht op een transitievergoeding. Dit is ook zo als de arbeidsovereenkomst eindigt door tijdsverloop.

Oproepkrachten werken vaak op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 afloopt en u deze niet wilt verlengen, bent u aan de oproepkracht een transitievergoeding verschuldigd.

Door de WAB zult u dan ook vaker met een transitievergoeding worden geconfronteerd.  Daar staat wel tegenover dat de transitievergoeding per 1 januari 2020 minder snel wordt opgebouwd.  Hierdoor zal de transitievergoeding voor medewerkers die al langere tijd bij u in dienst zijn, lager worden. Ook de versnelde opbouw voor medewerkers van 50 jaar en ouder wordt per 1 januari 2020 afgeschaft.  Voor hen zal de transitievergoeding daardoor een stuk lager worden.

Hebt u vragen over de gevolgen van de invoering van de wet WAB? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

auteur: A.N. (Amanda) van der Eijk