Actueel

Vrije Advocatenkeuze (II)

In de rubriek actueel maakte wij op 24 juni 2020 melding van een beslissing van Het Europees Hof van Justitie (”EHvJ”) in de zaak Orde van Vlaamse Balies waarin beslist werd dat een verzekerde ook voorafgaand aan een procedure recht heeft op een vrije advocaatkeuze. De Bond van verzekeraars stelt zich op het standpunt dat de uitspraak van het EHvJ niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. Inmiddels zijn er ontwikkelingen op dit gebied.

Het oordeel van de Commissie van Beroep van KiFid houdt in dat steeds aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval moet worden bezien of sprake is van een procedure of een fase in een procedure, die in het licht van de context en de strekking van de richtlijn kan worden aangemerkt als een gerechtelijke of administratieve procedure.

Dit komt er voor de Nederlandse praktijk op neer dat in de fase voordat de procedure is begonnen slechts zelden sprake zal zijn van een recht op vrije advocatenkeuze. De Commissie van Beroep legt de beslissing van het Europese Hof uit in het kader van de context van de Belgische situatie. Die is namelijk anders dan de Nederlandse. In de uitspraak Orde van Vlaamse Balies van 14 mei 2020, staat een naar Belgisch recht wettelijk gestructureerd bemiddelingsprocedure centraal. Deze procedure maakt een integrerend onderdeel uit van de gerechtelijke procedure. De rechter is gebonden aan de uitkomst ervan. In die gevallen waarin een rechtspositie wordt vastgesteld behoeft de verzekerde rechtsbescherming.

In Nederland is dit niet de praktijk. Bemiddelingshandelingen van een advocaat naar Nederlands recht zijn namelijk geen onderdeel van een gerechtelijke procedure. Daarom zijn deze handelingen vrijwel altijd buitengerechtelijk en daarvoor geldt de vrije advocaatkeuze niet.

conclusie

In de hier besproken zaak koos de verzekerde ervoor de zaak aan de Geschillencommissie van het KiFid voor te leggen. De verzekerde had de zaak ook bij de rechtbank aanhangig kunnen maken.

Het is zeer goed denkbaar dat er nog procedures zullen volgen bij de rechtbank. Dan zal de rechter over de vrije advocatenkeuze oordelen. Het laatste woord is dus nog niet gesproken. Maar houdt u er voorlopig toch rekening mee dat de verzekeraar de kosten van een zelfgekozen advocaat in de buitengerechtelijke fase niet vergoedt, zolang er nog geen gerechtelijke procedure begonnen is of noodzakelijk is.

Bent u ge├»nteresseerd in meer details over de zaak waarover het Kifid heeft geoordeeld? En hoe u erachter komt of uw verzekeraar bij het Kifid is aangesloten? Lees dan ook: Verruiming vrije advocaatkeuze – het vervolg.