Actueel

Vrije advocaatkeuze (I)

Het Hof van Justitie erkent het recht van vrije advocaatkeuze onder een rechtsbijstandsverzekering, ook als het gaat om bemiddeling of buitengerechtelijke werkzaamheden.

In een recente beslissing van 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat een verzekerde van een rechtsbijstandverzekering ook op kosten van de verzekeraar een advocaat kan inschakelen. Dit kan nog voordat de procedure begonnen is. Ook kan dit in de fase daarna, als het gaat om een nasleep van een rechtszaak.

Deze uitspraak verruimt de mogelijkheid om reeds bij aanvang van een geschil een advocaat naar keuze te raadplegen. Tot nu toe is de praktijk dat rechtsbijstandsverzekeraars als DAS, Arag en Achmea Rechtsbijstand, hun eigen juristen in de voorfase voor de procedure beschikbaar stellen. Zij weigeren dan de kosten van de advocaat die de verzekerde zelf heeft ingeschakeld te vergoeden. Pas als het niet anders kan stemmen ze er mee in de kosten van de door de verzekerde gekozen advocaat te dekken. Dat is dan pas als een procedure met verplichte rechtsbijstand door een advocaat onvermijdelijk is. En ook dan komt nogal eens voor dat ze de verzekerde proberen te bewegen genoegen te nemen met een advocaat met wie ze een kortingsafspraak hebben.

Die praktijk leidt nogal eens tot vertraging en getouwtrek voordat er dekking komt. Deze uitspraak kan er toe leiden dat in de toekomst de verzekeraars minder hobbels kunnen opwerpen. De uitspraak is dus voor de consument van een rechtsbijstandsverzekeraar van groot belang.

De uitspraak van het Hof van Justitie lijkt de weg te openen voor de verzekerde om zelf een advocaat te zoeken waarin hij vertrouwen heeft of die gespecialiseerd is in het rechtsgebied waarop het geschil betrekking heeft.  De verzekeraars wensen zich hier nog niet bij neer te leggen. De Bond van Verzekeraars stelt zich namelijk op het standpunt dat de uitspraak niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. Wij verwachten dat er de komende tijd meer duidelijkheid zal komen over de Nederlandse situatie. Wordt vervolgd.

auteur: R.V. de Lauwere

Naschrift december 2021: Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Hierover kunt u lezen in het bericht Vrije Advocaatkeuze II.