Actueel

Thuiswerken en vakantieperikelen tijdens de Corona crisis

Ik wens u veel personeel” is inmiddels een gevleugelde uitspraak, die goed de mate uitdrukt waarin de werkgever verantwoordelijk is voor de werknemers. Zaken als arbeidsongeschiktheid van de werknemer komen doorgaans voor rekening van de werkgever in de vorm van een loondoorbetalingsverplichting, terwijl ook de werkvoorraad tot het ondernemersrisico en dus de risicosfeer van de werkgever behoort. Ook in de huidige turbulente tijd, waarin het Coronavirus de samenleving in de greep houdt, blijft de verantwoordelijkheid van werkgevers groot.

Door het Coronavirus zitten veel werknemers thuis of werken vanuit huis en draaien veel ondernemingen verlies. Dit roept zowel bij werkgevers als bij werknemers vragen op met betrekking tot thuiswerken, de loondoorbetalingsverplichting, betaling vakantiegelden en vrije dagen. In dit artikel bespreek ik de meest voorkomende vraagstukken.

Thuiswerken

De overheid heeft werkgevers opgeroepen om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken indien dit mogelijk is. Werknemers die thuis kunnen werken, moeten hiertoe dan ook in staat worden gesteld.

De werkgever heeft een zorgplicht om de werknemer een veilige werkomgeving te bieden. Gaat thuiswerken niet? Dan moet de werknemer naar het werk komen, maar enkel indien werken daar veilig en naar de richtlijnen van de overheid kan en dat is dus de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Weigeren om naar het werk te gaan

Wat nu als thuiswerken niet mogelijk is, maar de werknemer niet naar het werk komt? Afhankelijk van de onderliggende reden moet de werkgever het loon wel of niet doorbetalen. In geval van ziekte van de werknemer of een huisgenoot, is thuisblijven verplicht en zal de werkgever het loon moeten doorbetalen. Ook als een van de gezinsleden tot de kwetsbare groepen behoort, zal de werknemer waarschijnlijk thuis mogen blijven, terwijl de loondoorbetalingsverplichting blijft gelden. Van loondoorbetaling zal enkel geen sprake zijn indien een werknemer, die zelf niet tot de kwetsbare groep behoort en ook geen gezinsleden heeft die daartoe behoren, weigert om naar het werk te komen, terwijl de werkgever een veilige werkomgeving biedt.

Vakantiedagen en verlof

Veel werkgevers zijn geneigd om in situaties waarin de werknemer zelf niet ziek is, maar bijvoorbeeld vanwege ziekte of kwetsbaarheid van een gezinslid niet naar het werk kan komen, vakantiedagen in mindering te brengen. Dit is echter enkel toegestaan indien de werknemer hiermee akkoord is. Er kunnen dus geen vakantiedagen worden afgeschreven zonder instemming van de werknemer.

Ook komt het voor dat door de Corona Crisis de werkgever minder werk voor de werknemer heeft. Voor de werkgever is het dan prettig als de werknemer vakantie opneemt. Dit kan met de werknemer worden afgesproken, maar deze kan daartoe niet worden verplicht. Indien de werknemer niet instemt met het nemen van vakantie, kan een vakantie niet worden opgelegd.

Anderzijds zien we ook de situatie waarbij de werknemer een vakantie had gepland en deze vanwege de reisrestricties en anderhalvemetersamenleving wenst terug te draaien. Voor het terugdraaien van een geplande vakantie heeft de werknemer echter de toestemming van de werkgever nodig. Weigert de werkgever dit, dan gaat de vakantie in principe gewoon door.

Vakantiegeld

Doorgaans betalen werkgevers in de maanden mei of juni het vakantiegeld uit. Voor veel werkgevers komt deze extra financiële last in deze tijd ongelegen. Het niet uitbetalen of uitstellen van de betaling, kan in principe alleen als de werknemer daarmee instemt. Indien de werknemer niet instemt, maar de werkgever de vakantietoeslag niet kan betalen, of de betaling het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengt, kan in sommige gevallen van een werknemer worden verwacht dat hij alsnog instemming verleent. Dit zal op dat moment aan de rechter moeten worden voorgelegd, die daarin een belangenafweging zal maken.

Onze bereikbaarheid

Iedereen is zich bewust van de bijzondere tijden waarin wij verkeren. In deze tijd stellen veel partijen zich bereidwillig en meewerkend op en hebben oog voor elkaars situatie.

Toch kan het voorkomen dat de zaken niet lopen zoals u zou willen. Uiteraard staan wij dan voor u klaar met advies en maatwerk. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor andere al dan niet Corona gerelateerde vragen. Wij zijn zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar. Indien noodzakelijk kunnen wij u met inachtneming van de Corona-maatregelen op kantoor ontvangen.

Auteur: A.N. van der Eijk