Actueel

Selectieve betaling

Een bestuurder van een gefailleerde vennootschap kan in sommige gevallen door een schuldeiser persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat kan zelfs naast de mogelijkheid die de curator heeft om de bestuurder bijvoorbeeld wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk te stellen. In dit artikel wordt ingegaan op de situatie dat er selectief is betaald. Bepaalde schuldeisers zijn voorgetrokken en andere blijven met lege handen achter.

Aansprakelijkheid bestuurder

Aansprakelijkstelling van een bestuurder door een schuldeiser is mogelijk indien de bestuurder, terwijl hij wist of behoorde te weten dat het faillissement onvermijdelijk is, namens de vennootschap een opdracht verstrekt en de opdrachtnemer vervolgens laat zitten met een niet betaalde rekening die door het faillissement ook niet meer verhaalbaar is. Ook kan gedacht worden aan de situatie dat de bestuurder verplichtingen laat oplopen, terwijl hij weet dat de vennootschap die uiteindelijk niet zal kunnen betalen, of dat er vlak voor faillissement nog aanzienlijke dividend uitkering plaats heeft.

Selectieve betaling

Naast deze gevallen, die ik hier verder niet bespreek, maak ik als curator redelijk vaak mee dat in de periode dat een faillissement er aan zit te komen en er onvoldoende is om alle schuldeisers te betalen, de bestuurder er voor kiest zijn eigen vorderingen en die van met hem verbonden vennootschappen te voldoen. Vrijwel alle andere schuldeisers zijn niet betaald en kunnen slechts hun vordering indienen in het faillissement. Meestal zullen ze dan niets ontvangen. In de rechtspraktijk noemen we dit “selectief betalen”. Klanten hebben het meestal over “leeghalen”.

Dit betekent echter niet dat de schuldeiser die door dit gedrag benadeeld is met lege handen zit. Indien de curator niet optreedt, kan hij zelf een procedure beginnen en van de bestuurder schadevergoeding vorderen. In de praktijk komt dit weinig voor. Naar mijn mening zijn er echter regelmatig zaken die zich er voor lenen en waarbij een actievere schuldeiser na raadpleging van de openbare faillissementsverslagen of overleg met de curator met succes een bestuurder of bevoordeelde groepsvennootschap kan aanspreken.

Overleg curator

Dat overleg met de curator is ook om na te gaan of de curator zelf gaat procederen. Dat kan van belang zijn, omdat dit de mogelijkheden van het verhaal op het vermogen van de bestuurder kan beperken.  Bovendien kan het een reden voor een rechter zijn, om de door de schuldeiser ingestelde aansprakelijkheidsprocedure te schorsen, totdat in de procedure die de curator heeft ingesteld is beslist.

Bewijslast

De schuldeiser moet bewijzen dat op het moment van de gewraakte betalingen, het faillissement te voorzien was en dat er selectief is betaald. Het bewijs is soms lastig te leveren, maar dit is lang niet altijd onmogelijk. De schuldeiser die zich benadeeld voelt is ook niet tandeloos. Hij kan namelijk inzage in de administratie eisen en op die wijze het bewijs verzamelen. De rechter kan te hulp komen als er wel een begin van bewijs is. De rechtbank kan dan de bewijslast omkeren of de bestuurder opdragen opheldering te verschaffen over zijn beleid bij de keuze van wie wel en niet betaald is.

Omvang schade

Een ander punt is de schade. De schade die te vorderen valt is namelijk niet de waarde van de niet betaalde vordering.  Het gaat om het bedrag dat beschikbaar zou zijn geweest, indien niet selectief betaald zou zijn.

De advocaten van de insolventiesectie van Beks & Beks hebben veel ervaring op dit gebied. Indien u denkt dat u het slachtoffer bent van selectieve betaling, kunnen zij u adviseren over de mogelijkheden.

Auteur: R.V. (Robert) de Lauwere