1. Aanvraag faillissement van een VOF en vennoten: komt dat de aanvrager voortaan duur te staan?

  Als twee of meer personen een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam is er – naar het zich laat aanzien – sprake van een vennootschap onder firma (VOF) met vennoten. Wordt er gehandeld met een VOF, dan heeft de wederpartij niet alleen verhaal op het vermogen van de VOF, maar ook op het vermogen van de vennoten in privé. De vennoten staan dus met hun gehele privé vermogen in voor de betaling van de schulden van de VOF. Betaalt een VOF haar schulden niet en geven...

 2. Werkgevers: Let op het schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging!

  Inmiddels is bij het leeuwendeel van de werkgevers ongetwijfeld bekend dat zij in de meeste gevallen één maand voor het aflopen van een dienstverband voor bepaalde tijd aan de werknemer moeten laten weten of de arbeidsovereenkomst wél of niet verlengd wordt, en zoja, onder welke voorwaarden dat zal zijn. Dit wordt ook wel de ‘aanzegplicht’ genoemd.

  De uitzonderingen op de aanzegplicht zijn schaars, te...

 3. Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod: Een nieuw instrument voor de curator of wassen neus?

  Het wettelijk instrumentarium van de curator in faillissement zal binnenkort mogelijk worden versterkt met een middel voor de curator waarmee hij bij de rechter een bestuursverbod kan vragen jegens frauderende bestuurders. Het verbod om als bestuurder op te treden kan voor maximaal 5 jaar worden opgelegd. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt binnenkort in de Eerste Kamer...

 4. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? That’s the question…

  Werkgevers opgepast! Alertheid is geboden bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs namelijk maar weer eens bevestigd dat de gevolgen van een onduidelijke arbeidsovereenkomst  in beginsel voor rekening en risico van de werkgever komen. Zo is het van groot belang bij het aangaan van een arbeidscontract voor bepaalde tijd helder en concreet vast te...