1. Verhuisbericht (per 1 juni 2018)

  Per 1 juni 2018 is Beks & Beks Advocaten naar een modern kantoorpand op het Arenapark in Hilversum verhuisd, zijn advocaten Maud de Groot en Sachine van der Roest verder gegaan onder de naam HilversAdvocaten en is Michiel Roest Crollius zijn eigen advocatenkantoor Roest & Recht gestart.

  ...

 2. Het arbeidsrecht versus de pre-pack: 1 – 0 !

  Als een (onderdeel van een) onderneming aan een ander wordt overgedragen, wordt er in juridische zin als snel gesproken van ‘ overgang van onderneming ’. Bij overgang van onderneming kunnen werknemers in beginsel niet worden ontslagen. Zij genieten ontslagbescherming, en sterker, de werknemers gaan van rechtswege mee over naar de verkrijger. Bij een faillissement geldt deze bescherming echter niet. Ook niet als de curator (een deel van) de onderneming verkoopt in het kader van een...

 3. Pandrecht op vorderingen: diverse ontwikkelingen

  Aanleiding voor deze publicatie over pandrecht op vorderingen, zijn twee relatief recente uitspraken van de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) over de bevoegdheden van de pandgever. Het pandrecht is van groot belang voor de financieringspraktijk en derhalve ook voor ondernemings- en de faillissementspraktijk. Verpanding van een vorderingsrecht biedt op het eerste gezicht voor de geldlener een sterke zekerheid. Maar is dat wel zo?

  ...

 4. Dringend eigen gebruik, de stok om de ongewenste huurder mee te slaan?

  Huurrecht Woning

  De woninghuurder die netjes zijn verplichtingen nakomt, wordt buitengewoon goed beschermd door het Nederlandse huurrecht. Zo nu en dan word ik benaderd door een verhuurder die van een dergelijke nette huurder af wil. Dat is meestal omdat de huurder de gewenste exploitatie van het pand in de weg staat of omdat hij om historische redenen weinig huur betaalt. Mijn advies – uitkopen – wordt niet altijd gewaardeerd. Een juridisch creatievere – en vooral: goedkopere –...

 5. Nul-urencontract en toch recht op uren?

  Oproepcontract, flexcontract, arbeidscontract-mup (‘met uitgestelde prestatieverplichting’) en nul-urencontract. Het zijn verschillende benamingen voor hetzelfde soort arbeidsovereenkomst. Contracten waarin is opgenomen dat de werkgever de vrijheid heeft om de werknemer al dan niet op te roepen. De werknemer wordt betaald afhankelijk van de gewerkte uren. Afgegaan op de tekst van het contract, lijkt de werkgever ijzersterk te staan wanneer hij van de werknemer af wil. Hij roept hem...

 6. Wet DBA: meer (on)zekerheid?

  Met de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die op 1 mei 2016 in werking is getreden, is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. De bedoeling van de VAR was om de betrokken partijen meer rechtszekerheid te geven of hun arbeidsrelatie kon worden aangemerkt als een (fictieve) dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst op grond waarvan de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. De Wet DBA heeft een nieuw systeem in het leven geroepen. Daarbij is...

 7. Mens erger je niet. Maar klaag wel!

  Als u diensten afneemt bij een advocaat, makelaar of andere dienstverlener, dan kan het zijn dat de kwaliteit u tegenvalt of dat u van mening bent dat een advies verkeerd of onvolledig is.

  In dat geval is de verleiding wellicht groot om de factuur voorlopig niet te betalen en verder af te wachten. Dat lijkt een onschuldige menselijke reactie, maar stilzitten kan grote consequenties hebben. Door stil te zitten handelt u mogelijk in strijd met uw klachtplicht en dat kan gevolgen...

 8. Nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte (en de valkuilen)

  Met ingang van 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte aanzienlijk verruimd door de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015.

  Het wordt nu mogelijk een huurovereenkomst aan te gaan voor twee jaar of korter en voor onzelfstandige woonruimte zelfs maximaal vijf jaar. De regeling geldt voor huurovereenkomsten aangegaan na 1 juli 2016. De regeling is echter voor de verhuurder die er gebruik van wenst te maken, niet zonder haken en ogen en ook...