Actueel

Coronaregelingen voor ondernemers vanaf 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. In aanvulling op het artikel ‘Corona-noodpakket voor ondernemers’ van 1 april 2020 en het artikel ‘Uitbreiding Corona-noodpakket voor ondernemers’ van 3 juni 2020 volgt hieronder een overzicht van de wijzigingen van de coronaregelingen per 1 oktober 2020. De tekst is deels overgenomen van de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Behoudens enige uitzonderingen, is er tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt overigens alleen voor het vierde kwartaal 2020.

Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) (tegemoetkoming loonkosten)

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.

Tozo 3 (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt ook verlengd, tot en met 31 maart 2021, en vanaf 1 april 2021 zal de Tozo 4 worden ingevoerd, die zal lopen tot en met 30 juni 2021 waarbij een toets op beschikbare geld wordt geïntroduceerd. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

Belastingmaatregelen

Kijk voor de regelingen rondom bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en de termijnen op de site van de belastingdienst. Hierin is onder meer terug te lezen dat de aflossingstermijn is verlengd van 24 naar 36 maanden en dat er pas vanaf 1 juli 2021 afgelost hoeft te worden

Diverse kredietregelingen (borgstellingen, leningen en garantiefondsen)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKBGO-C en KKC.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

(Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Raadpleeg voor de actuele regelingen en ontwikkelingen altijd de site van de Rijksoverheid, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.)