Actueel

17 augustus 2015: De Europese Erfrechtverordening is van toepassing

Vanaf vandaag, 17 augustus 2015, is de Europese Erfrechtverordening van toepassing op de afwikkeling van internationale nalatenschappen. Deze verordening heeft als doel de afwikkeling van internationale nalatenschappen te vereenvoudigen en geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De verordening moet meer duidelijkheid geven over het toepasselijke erfrecht en is van toepassing op de afwikkeling van nalatenschappen van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015.

 

De Europese Erfrechtverordening is met name van belang in het geval de erflater  ten tijde van zijn/haar overlijden niet in Nederland woonde en/of vermogen in het buitenland had. Uitgangspunt is dat het recht van de staat waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had, van toepassing is op de erfopvolging. Een uitzondering is mogelijk, als uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de erflater op dat tijdstip een kennelijk nauwere band had met een andere staat. Ook is het mogelijk dat de erflater in zijn uiterste wilsbeschikking een keuze heeft gemaakt voor de toepasselijkheid van het recht van zijn nationaliteit.

Als u betrokken bent bij de afwikkeling van een (internationale) nalatenschap en u hebt behoefte aan juridisch advies, dan kan onze sectie Erfrecht u wellicht van dienst zijn.