1. Verhuisbericht (per 1 juni 2018)

  Per 1 juni a.s. verhuist Beks & Beks Advocaten naar een modern kantoorpand op het Arenapark in Hilversum, gaan advocaten Maud de Groot en Sachine van der Roest verder als HilversAdvocaten en start Michiel Roest Crollius zijn eigen advocatenkantoor Roest & Recht.

  Het nieuwe bezoekadres van Beks & Beks Advocaten is Marathon 3. Daarnaast krijgen wij een nieuw postadres. We blijven bereikbaar op diverse vertrouwde telefoon- en faxnummers. Gelijktijdig met onze...

 2. Het arbeidsrecht versus de pre-pack: 1 – 0 !

  Als een (onderdeel van een) onderneming aan een ander wordt overgedragen, wordt er in juridische zin als snel gesproken van ‘ overgang van onderneming ’. Bij overgang van onderneming kunnen werknemers in beginsel niet worden ontslagen. Zij genieten ontslagbescherming, en sterker, de werknemers gaan van rechtswege mee over naar de verkrijger. Bij een faillissement geldt deze bescherming echter niet. Ook niet als de curator (een deel van) de onderneming verkoopt in het kader van een...

 3. Pandrecht op vorderingen: diverse ontwikkelingen

  Aanleiding voor deze publicatie over pandrecht op vorderingen, zijn twee relatief recente uitspraken van de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) over de bevoegdheden van de pandgever. Het pandrecht is van groot belang voor de financieringspraktijk en derhalve ook voor ondernemings- en de faillissementspraktijk. Verpanding van een vorderingsrecht biedt op het eerste gezicht voor de geldlener een sterke zekerheid. Maar is dat wel zo?

  ...

 4. Wij zijn op zoek naar..

  … een ervaren advocaat met eigen praktijk om op basis van kostendeling deel uit te maken van het kantoor. Het kantoor is gevestigd in een sfeervol monumentaal pand en beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten en gedegen secretariële ondersteuning.

  • Centraal gelegen
  • Parkeren op...
 5. Vacature gevorderde advocaat stagiair(e) en/of advocaat medewerker M/V

  Ter versterking van onze advocatenpraktijk zoeken wij:

  een gevorderde advocaat stagiair(e) en/of advocaat medewerker M/V

  met belangstelling voor de aandachtsgebieden van het kantoor.

  Wat vragen wij van een toekomstige kantoorgenoot?

  • tenminste 2 jaar ervaring als advocaat;
  • affiniteit met de MKB praktijk;
  • gedegen kennis en/of ervaring op het gebied van de civielrechtelijke procespraktijk;
  • een praktische en ondernemende...
 6. Dringend eigen gebruik, de stok om de ongewenste huurder mee te slaan?

  Huurrecht Woning

  De woninghuurder die netjes zijn verplichtingen nakomt, wordt buitengewoon goed beschermd door het Nederlandse huurrecht. Zo nu en dan word ik benaderd door een verhuurder die van een dergelijke nette huurder af wil. Dat is meestal omdat de huurder de gewenste exploitatie van het pand in de weg staat of omdat hij om historische redenen weinig huur betaalt. Mijn advies – uitkopen – wordt niet altijd gewaardeerd. Een juridisch creatievere – en vooral: goedkopere –...

 7. Nul-urencontract en toch recht op uren?

  Oproepcontract, flexcontract, arbeidscontract-mup (‘met uitgestelde prestatieverplichting’) en nul-urencontract. Het zijn verschillende benamingen voor hetzelfde soort arbeidsovereenkomst. Contracten waarin is opgenomen dat de werkgever de vrijheid heeft om de werknemer al dan niet op te roepen. De werknemer wordt betaald afhankelijk van de gewerkte uren. Afgegaan op de tekst van het contract, lijkt de werkgever ijzersterk te staan wanneer hij van de werknemer af wil. Hij roept hem...

 8. Wet DBA: meer (on)zekerheid?

  Met de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die op 1 mei 2016 in werking is getreden, is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. De bedoeling van de VAR was om de betrokken partijen meer rechtszekerheid te geven of hun arbeidsrelatie kon worden aangemerkt als een (fictieve) dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst op grond waarvan de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. De Wet DBA heeft een nieuw systeem in het leven geroepen. Daarbij is...

 9. Indexering alimentatie 2017

  Het wijzigingspercentage (de indexering) van de alimentatie voor 2017 is bekend. Deze is vastgesteld op 2,1 procent. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie.

  Uitgangspunt is dat de door de rechter vastgestelde alimentatie jaarlijks met ingang van 1 januari wordt gewijzigd (geïndexeerd). Dit geldt ook voor de in een overeenkomst vastgestelde alimentatie. Deze wijziging is vastgelegd in een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie. U...

 10. Mens erger je niet. Maar klaag wel!

  Als u diensten afneemt bij een advocaat, makelaar of andere dienstverlener, dan kan het zijn dat de kwaliteit u tegenvalt of dat u van mening bent dat een advies verkeerd of onvolledig is.

  In dat geval is de verleiding wellicht groot om de factuur voorlopig niet te betalen en verder af te wachten. Dat lijkt een onschuldige menselijke reactie, maar stilzitten kan grote consequenties hebben. Door stil te zitten handelt u mogelijk in strijd met uw klachtplicht en dat kan gevolgen...